Information   National pages
         
In English                 Tempel Riddare Orden, Sverige och Finland
Svenska   Tempel Ridder Ordenen, Norge og Island
Norsk   Tempel Ridder Ordenen, Danmark
      Tempel Byggare Orden